Aardfout

Wat is een aardfout?

Een aardfout is een fout ontstaan door een defect of een externe oorzaak. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een spanning geleidend onderdeel zoals een fasedraad onbedoeld contact maakt met de aarde. Dit vindt dan plaats via het omhulsel van je wasmachine. Hierdoor ontstaat een lekstroom waaraan je je flink kunt verwonden. Situatietekening van een aardfout - Veldkast.nl

Hoe bescherm ik me tegen een aardfout?

Je tegen een aardfout beschermen kan niet anders dan reparatie of vervanging van de apparatuur. Om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van de lekstroom die door een aardfout veroorzaakt wordt zijn moderne installaties voorzien van aardlekschakelaars of aardlekautomaten. Deze apparaten schakelen elektrische installaties binnen milliseconden uit zodra zij een lekstroom detecteren.

Wat is een lekstroom?

Een lekstroom is eigenlijk een simpele rekensom. Is van een elektrische installatie de ingaande stroom groter dan de uitgaande stroom, dan is er ergens een lekstroom.

 

Het defecte apparaat zoeken

In welk apparaat zit de aardfout?

 

Wanneer je een apparaat in huis hebt waarin een aardfout zit, zal de aardlekschakelaar omslaan. Hierdoor zit minimaal i groep geheel zonder spanning. Tijd om het betreffende apparaat op te sporen.

  1. Schakel alle spanningsgroepen die achter de aardlekschakelaar zitten uit.

  2. Duw de aardlekschakelaar weer in.

  3. Schakel één voor één de groepen weer in. Wanneer na het inschakelen van een groep de aardlekschakelaar weer uitschakelt heb je de betreffende groep gevonden.

  4. Trek alle stekkers van de apparaten in de betreffende groep uit de wandcontactdoos / stopcontact.

  5. Schakel de aardlekschakelaar en de betreffende groep weer in.

  6. Plaats één voor één de stekkers van de apparaten weer in het stopcontact.

  7. Schakelt de aardlekschakelaar uit op het moment dat u de stekker weer terugplaatst? U heeft het betreffende apparaat gevonden!

Sluit dit apparaat niet meer aan maar vervang het defecte apparaat of biedt deze ter reparatie aan.

p.s. Vergeet niet de groep en aardlekschakelaar weer in te schakelen.